ويژه نامه گردشگري شهرستان خاتم با همكاري فرماندري شهرستان خاتم و ميراث فرهنگي منشر شد

ويژه نامه گردشگري شهرستان خاتم با همكاري فرماندري شهرستان خاتم و ميراث فرهنگي منشر شد


ويژه نامه گردشگري شهرستان خاتم منتشر شد

به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم ، اين ويژه نامه بصورت تمام رنگي در12صفحه و شامل پيام نوروزي فرماندار شهرستان خاتم ، امام جمعه و  مدير كل ميراث فرهنگي و گردشگري استان، مي باشد

 دراين ويژه نامه همچنين به معرفي واحدهاي اقامتي ، صنايع دستي  و اطلاعات بيمارستانهاي شهرستان  و غيره پرداخته است

بيش از 1000 جلد ويژه نامه گردشگري شهرستان تهيه كه به صورت رايگان و با هدف معرفي جاذبه هاي طبيعي و تاريخي شهرستان خاتم، تقديم مسافران وميهمانان نوروزي مي گردد.