شناسه : 153556143

ولادت با سعادت امام سجاد (ع) مبارک باد


محبوب حریم حق تعالا آمد تفسیر گر نور و تجلا آمد درفصل شکفتنشن سروشی می گفت سجاده نشین عرش اعلا آمد ولادت امام زین العابدین مبارک (روابط عمومی فرمانداری خاتم)
آدرس کوتاه :