شناسه : 103703430

وظیفه اصلی دولت، خدمت بی منت به مردم شریف است


وظیفه اصلی دولت، خدمت بی منت به مردم شریف است

وظیفه اصلی دولت، خدمت بی منت به مردم شریف است.

حجت الاسلام دکتر حسن روحانی
رئیس جمهوری اسلامی ایران
آدرس کوتاه :