شناسه : 356570
وزير آموزش و پرورش وارد شهرستان خاتم شد

وزير آموزش و پرورش وارد شهرستان خاتم شد


در دور دوم سفر رياست جمهوري به استان يزد
وزير آموزش و پرورش وارد شهرستان خاتم شد
علي احمدي وزير آموزش و پرورش براي بررسي مشکلات و پيگيري مصوبات قبلي هيأت دولت وارد شهرستان خاتم شد.
آدرس کوتاه :