شناسه : 31177217

ورود ۲۵۰ هزار نفر مسافر نوروزی به شهرستان خاتم


در ۴ روز گذشته، ۲۵۰ هزار نفر مسافر نوروزی به شهرستان خاتم وارد و ۳۵ هزار نفر از جاذبه های گردشگری آن بازدید کرده اند.   زاده رحمانی، فرماندار شهرستان خاتم با اعلام این خبر افزود این شهرستان در برگیرنده مجموعه ای از آثار و ابنیه تاریخی و همچنین جاذبه های گردشگری طبیعی شامل رودخانه، چشمه، جنگل های زاگرسی، غارهای طبیعی، تالاب و دریاچه نمک است و گردشگران داخلی و خارجی می توانند با سفر به این سرزمین کهن، مجموعه ای از آثار تاریخی و جاذبه های طبیعی را در مناطق هرات و مروست ببینند.

در ۴ روز گذشته، ۲۵۰ هزار نفر مسافر نوروزی به شهرستان خاتم وارد و ۳۵ هزار نفر از جاذبه های گردشگری آن بازدید کرده اند.
 
زاده رحمانی، فرماندار شهرستان خاتم با اعلام این خبر افزود این شهرستان در برگیرنده مجموعه ای از آثار و ابنیه تاریخی و همچنین جاذبه های گردشگری طبیعی شامل رودخانه، چشمه، جنگل های زاگرسی، غارهای طبیعی، تالاب و دریاچه نمک است و گردشگران داخلی و خارجی می توانند با سفر به این سرزمین کهن، مجموعه ای از آثار تاریخی و جاذبه های طبیعی را در مناطق هرات و مروست ببینند.


آدرس کوتاه :