هیچ مشکل غیر قابل حلی به منظور استقرار صنعت در شهرستان خاتم وجود ندارد

هیچ مشکل غیر قابل حلی به منظور استقرار صنعت در شهرستان خاتم وجود ندارد


معاون برنامه ریزی استانداری یزد

 

هیچ مشکل غیر قابل حلی به منظور استقرار صنعت در شهرستان خاتم وجود ندارد

معاون برنامه ریزی استانداری یزد با بیان اینکه  شهرستانهای محروم، اولویت اصلی سرمایه گذاری استان است افزود: هیچ مشکل غیر قابل حلی به منظور استقرار صنعت درشهرستان خاتم وجود ندارد واز سرمایه گذران شهرستان های محروم با اعطای تسهیلات و در نظر گرفتن امتیازات خاص  حمایت ویژه به عمل می آید

 

به گزارش روابط عمومی فرماندار خاتم : " محمدرضا بابائی"معاون برنامه ريزي استانداري يزد در جلسه شورای اداری شهرستان خاتم  توسعه  شرکت تعاونی ها  در شهرستان خاتم را یادآور شد و اعلام کرد: تشکیل شرکت های تعاونی بستر مناسب را برای سرمایه گذاران و حضور بخش خصوصی در توسعه پایدار این شهرستان را فراهم می کند.

وی با اشاره به اینکه 50درصد پسته استان درخاتم تولید می شود افزود:  اگر محصول  پسته  درهمين شهرستان فرآوری  شود شامل  ارزش افزوده خواهد شد و باید ترمینال های پسته در همین شهرستان راه اندازی شود  كه سود ارزش افزوده  آن نیز نصیب  مردم همین این شهرستان گردد.

لازم بذكر است: معاون برنامه ریزی استاندار همچنین درمورد مشکلات سرمایه گذاری شهرستان خاتم از قبیل تامین آب صنعت ، تکمیل پروه های گاررسانی به شهرهای هرات و مروست و تامین آب صنایع را مورد  بحث وبررسی قرارداد .