شناسه : 342192
معاون فرمانداری خاتم ؛

هم اکنون تقویت هرچه بیشتر وحدت و همبستگی ملی ضروری است


معاون فرمانداری خاتم با بیان این که دشمن برای تضعیف وحدت ملی برنامه ریزی کرده است ، گفت : هم اکنون تقویت هرچه بیشتر وحدت و همبستگی ملی ضروری است.
معاون فرمانداری خاتم ؛

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم"غلامرضا عطائی"معاون فرماندار  درجلسه کمیته تقویت وحدت ، همبستگی و هویت ملی طرح تحول اجتماعی با اشاره به اینکه یکی از مسائل مهم نظام جمهوری اسلامی حفظ همبستگی ملی است افزود: لازمه این کار هم اندیشی و همفکری است که باید بین مسئولین فرهنگی ادارات صورت بگیرد تا بتوانند راهکارهائی ارائه دهند که از تنش های سیاسی که بر وحدت و همبستگی ملی اثر گذار است بکاهند.

وی ادامه داد: آثار و نقاط قوتی که باعث ایجاد همبستگی و وحدت ملی می شود باید  تقویت کرد و همچنین بعضی از مواردی که سبب می شود هویت ملی کشور ، منطقه به خطر بیفتد باید شناسائی  و درجلسات با هم اندیشی و هم فکری مسئولین فرهنگی اتخاذ تصمیم گردد.

 

آدرس کوتاه :