همه ما بايد با شركت در انتخابات دين خود را به شهدا ادا نمائيم

همه ما بايد با شركت در انتخابات دين خود را به شهدا ادا نمائيم


فرماندار خاتم در ديدار با خانواده معظم شهداء

محمد علي شاه حسيني فرماندار خاتم در ديدار با خانواده شهداي روستاي چنار نازبا اشاره به انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد دشمنان نظام از همان اوايل انقلاب دشمني خود را بر عليه جمهوري اسلامي ايران آغاز نموده و از راههاي مختلفي همانند جنگ ، تهاجم فرهنگي ، تحريم و ... بر عليه اين نظام بر خواستند اما شهداي ايران اسلامي با نثار جان خود نگذاشتند دشمنان به اهداف شوم خود دست يابند لذا ما بايد با حضور خود در انتخابات دين خود را به اين عزيزان ادا نمائيم

فرماندار خاتم در ادامه افزود شما خانواده شهدا نيز با پرورش چنين فرزنداني به عنوان الگوئي براي تمامي مردم محسوب مي شويد و انشا الله با شركت خود در انتخابات و انتخاب اصلح بتوانيد مردم را نيز جهت حضور در انتخابات و انتخاب شايسته ترين فرد ترغيب نمائيد و مطمئنا مردم ما هميشه در صحنه بوده و حماسه هاي زيادي را آفريدند و انتخابات نهمين دوره مجلس نيز به عنوان افتخاري ديگر براي نظام ثبت خواهد شد .

در پايان ديدار مسائل و مشكلات خانواده هاي شهدا بررسي و مقرر شد از طرف ادارات ذيربط جهت رفع مشكل پيگيري لازم معمول گردد