شناسه : 343312
بخشدار مركزي :

همه بايدبراي تقويت برنامه هاي دهه فجر تلاش كنند چرا كه دهه فجر نقطه اميد بخش جامعه است


به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم : جواد مير بهبودي "بخشدار مركزي خاتم" بابيان اينكه دهه فجر به دليل دو انتخابات سرنوشت ساز حساسيت ويژه اي دارد اعلام داشت به واسطه نزديكي به انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي و اوضاع منطقه اي و بين المللي ده فجر امسال از  حساسيت ويژه اي برخوردار است . بخشدار مركزي  تصريح نمودند: اگر امروز عزت ، عظمت و استقلال داريم به بركت انقلاب اسلامي و خون شهداء است بنابراين همه ما در برابر نظام و انقلاب مسئوليت داريم و همه بايد در خدمت انقلاب اسلامي باشند چرا كه دهه فجر متعلق به همه مردم  است و همه بايد براي تقويت برنامه هاي دهه فجر تلاش كنند و با اجراي برنامه هاي متنوع فرهنگي ، اجتماعي و... اين ايام را باعظمت هر چه تمام تر و باشكوهتر از هر سال برگزار نمايند . در پايان ايشان از دهياران و شوراهاي اسلامي خواستند نسبت به تشكيل ستاد دهه فجر روستايي ،  فراهم نمودن مقدمات افتتاح پروژه ها ،  فضا سازي و آذين  بندي  محيط روستا و نصب بنر و پلاكارد و پخش سرودهاي انقلابي ،  همكاري با مسئولين ادارات و كميته هاي دهه فجر جهت برگزاري برنامه هاي در روستاها ، اجراي بازيهاي بومي و محلي ،اجراي مسابقات قرآني ،  ورزشي،  ديدار خانواده معظم شهداء ، ويزيت رايگان بيماران در روستاها ، برگزاري يادمان شهداء ، برگزاري ايستگاهاي صلواتي و نيز اجراي برنامه هاي شادو جذاب و بدون حاشيه ،برنامه ريزي در خصوص حضور مردم در راهپيمايي 22 بهمن همكاري لازم را داشته باشند .  
بخشدار مركزي :
به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم : جواد مير بهبودي "بخشدار مركزي خاتم" بابيان اينكه دهه فجر به دليل دو انتخابات سرنوشت ساز حساسيت ويژه اي دارد اعلام داشت به واسطه نزديكي به انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي و اوضاع منطقه اي و بين المللي ده فجر امسال از  حساسيت ويژه اي برخوردار است .
بخشدار مركزي  تصريح نمودند: اگر امروز عزت ، عظمت و استقلال داريم به بركت انقلاب اسلامي و خون شهداء است بنابراين همه ما در برابر نظام و انقلاب مسئوليت داريم و همه بايد در خدمت انقلاب اسلامي باشند چرا كه دهه فجر متعلق به همه مردم  است و همه بايد براي تقويت برنامه هاي دهه فجر تلاش كنند و با اجراي برنامه هاي متنوع فرهنگي ، اجتماعي و... اين ايام را باعظمت هر چه تمام تر و باشكوهتر از هر سال برگزار نمايند .
در پايان ايشان از دهياران و شوراهاي اسلامي خواستند نسبت به تشكيل ستاد دهه فجر روستايي ،  فراهم نمودن مقدمات افتتاح پروژه ها ،  فضا سازي و آذين  بندي  محيط روستا و نصب بنر و پلاكارد و پخش سرودهاي انقلابي ،  همكاري با مسئولين ادارات و كميته هاي دهه فجر جهت برگزاري برنامه هاي در روستاها ، اجراي بازيهاي بومي و محلي ،اجراي مسابقات قرآني ،  ورزشي،  ديدار خانواده معظم شهداء ، ويزيت رايگان بيماران در روستاها ، برگزاري يادمان شهداء ، برگزاري ايستگاهاي صلواتي و نيز اجراي برنامه هاي شادو جذاب و بدون حاشيه ،برنامه ريزي در خصوص حضور مردم در راهپيمايي 22 بهمن همكاري لازم را داشته باشند .
 
آدرس کوتاه :