شناسه : 1469443
با حضور سرپرست فرمانداری خاتم

همزمان با هفته نیروی انتظامی نمایشگاه عکس مبارزه با مواد مخدر در شهرستان خاتم افتتاح شد


گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم همزمان با هفته نیروی انتظامی نمایشگاه عکس در خصوص مبارزه با مواد مخدر توسط  پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان خاتم در میراث فرهنگی شهرستان خاتم برگزار شد . گفتنی است : این نمایشگاه جهت آگاهی واطلاعات مردم و دانش آموزان در خصوص مواد مخدر بر پا شده است .  
با حضور سرپرست فرمانداری خاتم

گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم همزمان با هفته نیروی انتظامی نمایشگاه عکس در خصوص مبارزه با مواد مخدر توسط  پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان خاتم در میراث فرهنگی شهرستان خاتم برگزار شد .

گفتنی است : این نمایشگاه جهت آگاهی واطلاعات مردم و دانش آموزان در خصوص مواد مخدر بر پا شده است .

 

آدرس کوتاه :