شناسه : 339062

همزمان با ماه رمضان آوای خوش سحر خواني در فضای شهر خاتم طنین انداز می شود


  به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم : براساس سنتی دیرینه صدای شادی بخش سحرخواني سحرگاهان هر روز ماه مبارك رمضان در فضای این شهر به گوش می رسد و روح و جانها را طرواتی تازه می بخشد. مردم این خطه كویری طبق یك سنت دیرینه سحرگاه هر روز برای روزه گرفتن و صرف سحری با صدای سحرخواني كه سالهای زیادی است خوانده ميشود بیدار می شوند. در روزگاری كه زنگ انواع ساعتها، تلفن ها و زمان سنج تلویزیون ها برای بیدار كردن مردم باهم رقابت می كنند، سحرخواني در خاتم منادی سحرخیزان است . سحرخواني از سالهای قبل در این شهر رواج داشته است و در سكوت محض ، در سحرگاه هر روز از این ماه به اجرا در می آید. برخی از مردم خاتم سحرگاه هر روز از ماه مبارك رمضان با صدای مناجات كه از بلندگوهای مساجد و تكایا پخش می شود برای خوردن سحری از خواب بیدار می شوند. یك شهروند خاتم می گوید: صدای دلنواز و شادی بخش سحرخواني در سحرگاه روزهای ماه رمضان فضای شهر را عطر آگین كرده و معنویت خاصی به شهر می بخشد. یكی دیگر از شهروندان اين شهر گفت: ساليان ، سال است كه این سنت حسنه در خاتم رایج بوده و این سنت از گذشتگان به یادگار مانده است. لازم به ذكر است : شهرستان خاتم در 240 كیلومتری جنوب شهر یزد واقع شده است.

 

به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم : براساس سنتی دیرینه صدای شادی بخش سحرخواني سحرگاهان هر روز ماه مبارك رمضان در فضای این شهر به گوش می رسد و روح و جانها را طرواتی تازه می بخشد.

مردم این خطه كویری طبق یك سنت دیرینه سحرگاه هر روز برای روزه گرفتن و صرف سحری با صدای سحرخواني كه سالهای زیادی است خوانده ميشود بیدار می شوند.

در روزگاری كه زنگ انواع ساعتها، تلفن ها و زمان سنج تلویزیون ها برای بیدار كردن مردم باهم رقابت می كنند، سحرخواني در خاتم منادی سحرخیزان است .

سحرخواني از سالهای قبل در این شهر رواج داشته است و در سكوت محض ، در سحرگاه هر روز از این ماه به اجرا در می آید.

برخی از مردم خاتم سحرگاه هر روز از ماه مبارك رمضان با صدای مناجات كه از بلندگوهای مساجد و تكایا پخش می شود برای خوردن سحری از خواب بیدار می شوند.

یك شهروند خاتم می گوید: صدای دلنواز و شادی بخش سحرخواني در سحرگاه روزهای ماه رمضان فضای شهر را عطر آگین كرده و معنویت خاصی به شهر می بخشد.

یكی دیگر از شهروندان اين شهر گفت: ساليان ، سال است كه این سنت حسنه در خاتم رایج بوده و این سنت از گذشتگان به یادگار مانده است.

لازم به ذكر است : شهرستان خاتم در 240 كیلومتری جنوب شهر یزد واقع شده است.

آدرس کوتاه :