همزمان با سراسر کشور زنگ سر شماري در شهرستان خاتم نواخته شد

همزمان با سراسر کشور زنگ سر شماري در شهرستان خاتم نواخته شدغلامرضا عطائي سرپرست فرمانداري خاتم در اين مراسم ضمن نواختن زنگ سرشماري تصريح كرد سرشماري عمومي نفوس و مسكن يكي از عمده ترين راههاي شناخت ويژگي كشورها جهت برنامه ريزي ، نظارت و ارزيابي خدمات و فعاليتهاي منطقه اي مي باشد .

عطائي در ادامه افزود شما دانش آموزان عزيز ضمن اطلاع رساني به خانواده هاي خود از آنها بخواهيد كه در اين طرح بزرگ نهايت همكاري با مأموران سر شماري درارائه آماردقيق  داشته باشند. هر چند كه مردم كشور ما در تمامي زمينه ها با دولت نهايت همكاري را داشته و دارند .

سرپرست فرمانداري در پايان اظهار داشت با سرشماري نفوس و مسكن مسئولين اجرايي  مي توانند نيازهاي جامعه را به درستي تشخيص داده و نيازهاي واقعي كشور و بودجه ها را به درستي تخصيص  دهند لذا توسعه و پيشرفت در منطقه به ارائه آمار جمعيتي و... بستگي دارد .

لازم به ذكر است در پايان اين مراسم دانش آموزان ضمن اجرا نمايش نحوه سرشماري نفوس و مسكن را به نمايش گذاشتند .