شناسه : 335632

همزمان با سراسر کشور زنگ سر شماري در شهرستان خاتم نواخته شد


با عنايت به آغاز سر شماري عمومي نفوس و مسكن همزمان با سراسر كشور زنگ سرشماري در مدرسه آيت ا... غفاري هرات نواخته شد .

غلامرضا عطائي سرپرست فرمانداري خاتم در اين مراسم ضمن نواختن زنگ سرشماري تصريح كرد سرشماري عمومي نفوس و مسكن يكي از عمده ترين راههاي شناخت ويژگي كشورها جهت برنامه ريزي ، نظارت و ارزيابي خدمات و فعاليتهاي منطقه اي مي باشد .

عطائي در ادامه افزود شما دانش آموزان عزيز ضمن اطلاع رساني به خانواده هاي خود از آنها بخواهيد كه در اين طرح بزرگ نهايت همكاري با مأموران سر شماري درارائه آماردقيق  داشته باشند. هر چند كه مردم كشور ما در تمامي زمينه ها با دولت نهايت همكاري را داشته و دارند .

سرپرست فرمانداري در پايان اظهار داشت با سرشماري نفوس و مسكن مسئولين اجرايي  مي توانند نيازهاي جامعه را به درستي تشخيص داده و نيازهاي واقعي كشور و بودجه ها را به درستي تخصيص  دهند لذا توسعه و پيشرفت در منطقه به ارائه آمار جمعيتي و... بستگي دارد .

لازم به ذكر است در پايان اين مراسم دانش آموزان ضمن اجرا نمايش نحوه سرشماري نفوس و مسكن را به نمايش گذاشتند .

آدرس کوتاه :