شناسه : 345982
برگزاري آزمون مدارس راهنمایی نمونه دولتي وتيزهوشان

همزمان با سراسر کشور آزمون ورود به مدارس راهنمایی نمونه دولتی و استعدادهای درخشان دانش آموزان ششم ابتدایی خاتم برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم درجريان برگزاري اين آزمون نورالديني مديرآموزش وپرورش خاتم ودوست حسيني نماينده اعزامي ازاداره کل آموزش وپرورش استان يزد ازدوحوزه برگزاري آزمون خواهران  دبيرستان انقلاب اسلامي وبرادارن مدرسه راهنمائي نمونه دولتي اميرکبير بازديدوازعوامل مجري آزمون تقدبروتشکر نمودند. گفتني است ۲۰۰ دانش آموز دختر وپسر دراين آزمون شرکت ونتايج درخردادماه جاري اعلام خواهدشد.
برگزاري آزمون مدارس راهنمایی نمونه دولتي وتيزهوشان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم درجريان برگزاري اين آزمون نورالديني مديرآموزش وپرورش خاتم ودوست حسيني نماينده اعزامي ازاداره کل آموزش وپرورش استان يزد ازدوحوزه برگزاري آزمون خواهران  دبيرستان انقلاب اسلامي وبرادارن مدرسه راهنمائي نمونه دولتي اميرکبير بازديدوازعوامل مجري آزمون تقدبروتشکر نمودند.

گفتني است ۲۰۰دانش آموز دختر وپسر دراين آزمون شرکت ونتايج درخردادماه جاري اعلام خواهدشد.

آدرس کوتاه :