شناسه : 343942
بخشدار مركزي خاتم :

همزمان با سراسر كشور دهها پروژه روستايي در بخش مركزي خاتم با اعتباري بالغ بر 3500 ميليون ريال افتتاح گرديد.


به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم " جواد مير بهبودي بخشدار مركزي خاتم" اعلام داشت همزمان با افتتاح 4600 پروژه روستايي در سراسر كشور دهها پروژه در روستاهاي بخش مركزي خاتم افتتاح گرديد . بخشدار مركزي خاتم تصريح نمود : پروژه پارك كوهستان خوانسار با وسعت3000 هزار مترمربع با اعتباري بالغ بر 500 ميليون ريال به صورت نمادين و شاخص با حضور امام جمعه ، فرماندار، مسئولين و مديران شهرستان در روز پنج شنبه مورخ 26/11/91 همزمان با سراسر كشور در جمع مردم روستاي خوانسار   افتتاح گرديد و در كنار اين مراسم ابتدا پس از قرائت فاتحه و زيارت قبور شهداء ، افتتاح   پروژه همراه با برنامه هاي متنوعي از قبيل اجراي سرود انقلابي   توسط دانش آموزان   ، اجراي حركات نمايش كونگفوكاران باشگاه سيد الشهداء هاشم آباد چاهك ، اجراي ني محلي و... برگزار گرديد و در پايان مراسم از خانواده شهداء روستا بازديد و تجليل به عمل آمد. ايشان همچنين پروژه هاي روستايي در روستاها را زير سازي وآسفالت معابر ، پياده رو سازي ، جدول گذاري ، احداث پارك كوهستان خوانسار ، احداث پارك بوستان سلامت چاكري ، احداث غسالخانه روستاي شهرياري عليا ، زمين چند منظوره و رزشي   حسن آباد خوانسار ، نامگذاري معابر روستاها و... عنوان نمودند ايشان خاطر نشان كرد علاوه بر اعتبارات دهياريها الحمدا...   اقدامات بسيار خوبي نيز توسط دستگاههاي اجرايي شهرستان در حوزه روستايي انجام كه اهم پروژه ها و اعتبارات هزينه شده در اين حوزه در طول يكسال گذشته بالغ بر 60 ميليارد ريال بوده است و در پايان از دهياران ،شوراهاي اسلامي و مسئولين دستگاههاي اجرايي شهرستان   تقدير و تشكر نمودند .
بخشدار مركزي خاتم :

به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم " جواد مير بهبودي بخشدار مركزي خاتم" اعلام داشت همزمان با افتتاح 4600 پروژه روستايي در سراسر كشور دهها پروژه در روستاهاي بخش مركزي خاتم افتتاح گرديد .

بخشدار مركزي خاتم تصريح نمود : پروژه پارك كوهستان خوانسار با وسعت3000 هزار مترمربع با اعتباري بالغ بر 500 ميليون ريال به صورت نمادين و شاخص با حضور امام جمعه ، فرماندار، مسئولين و مديران شهرستان در روز پنج شنبه مورخ 26/11/91 همزمان با سراسر كشور در جمع مردم روستاي خوانسار  افتتاح گرديد و در كنار اين مراسم ابتدا پس از قرائت فاتحه و زيارت قبور شهداء ، افتتاح  پروژه همراه با برنامه هاي متنوعي از قبيل اجراي سرود انقلابي  توسط دانش آموزان  ، اجراي حركات نمايش كونگفوكاران باشگاه سيد الشهداء هاشم آباد چاهك ، اجراي ني محلي و... برگزار گرديد و در پايان مراسم از خانواده شهداء روستا بازديد و تجليل به عمل آمد.

ايشان همچنين پروژه هاي روستايي در روستاها را زير سازي وآسفالت معابر ، پياده رو سازي ، جدول گذاري ، احداث پارك كوهستان خوانسار ، احداث پارك بوستان سلامت چاكري ، احداث غسالخانه روستاي شهرياري عليا ، زمين چند منظوره و رزشي  حسن آباد خوانسار ، نامگذاري معابر روستاها و... عنوان نمودند

ايشان خاطر نشان كرد علاوه بر اعتبارات دهياريها الحمدا...  اقدامات بسيار خوبي نيز توسط دستگاههاي اجرايي شهرستان در حوزه روستايي انجام كه اهم پروژه ها و اعتبارات هزينه شده در اين حوزه در طول يكسال گذشته بالغ بر 60 ميليارد ريال بوده است و در پايان از دهياران ،شوراهاي اسلامي و مسئولين دستگاههاي اجرايي شهرستان  تقدير و تشكر نمودند .

آدرس کوتاه :