شناسه : 344602

همزمان با سراسر كشور اولين مانور انتخابات در شهرستان خاتم برگزار شد .


به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم، اين مانور كه به منظور تست ارتباط   USSD و Dial-Up همزمان با سراسر كشور در شهرستان خاتم نيز برگزار شد با همكاري تعدادي از پرسنل فرمانداري، بخشداري مركزي، بخشداري مروست، آموزش وپرورش و بهزيستي شهرستان با موفقيت به پايان رسيد.   

به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم، اين مانور كه به منظور تست ارتباط  USSD و Dial-Up همزمان با سراسر كشور در شهرستان خاتم نيز برگزار شد با همكاري تعدادي از پرسنل فرمانداري، بخشداري مركزي، بخشداري مروست، آموزش وپرورش و بهزيستي شهرستان با موفقيت به پايان رسيد. 

 

آدرس کوتاه :