همزمان با سراسرکشور بزرگترين مارتن علمي باشروع آزمون گروه رياضي فني درخاتم کليد خورد

همزمان با سراسرکشور بزرگترين مارتن علمي باشروع آزمون گروه رياضي فني درخاتم کليد خورد


آغاز بزرگترين مسابقه درسي دانش آموزان خاتم

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم دراين آزمون که بصورت مختلط درمحل دبيرستان دخترانه انقلاب اسلامي  برگزارشد ۳۱نفرپسر و۲۵دختر دريک مسابقه بزرگ علمي نفس گير باهم رقابت کردند .

به گفته رضا اکيري نژاد کارشناس سنجش تحصيلي آموزش وپرورش خاتم در کنکورسراسري ۹۳- ۹۲جمعا ۶۶۵نفر ثبت نام کرده اند که ازاين تعداد ۲۵۰دختر و۴۱۵پسر هستند

وي افزود کنکور سراسري خاتم به مدت چهارروزدردونوبت صبح وعصر در حوزه هاي دبيرستان انقلاب اسلامي (داوطلبين خواهر)ومدرسه نمونه اميرکبير (داوطلبين برادر) برگزارشد.