همزمان با دهه فجر ، افتتاح جام والیبال شهرستان خاتم با حضور 9 تیم

همزمان با دهه فجر ، افتتاح جام والیبال شهرستان خاتم با حضور 9 تیمبه مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر و با حضور 9 تیم از شهرستان خاتم ، جام والیبال گرامیداشت این دهه افتتاح شد.