همزمان با جشن نيكوكاري در سراسر كشور

همزمان با جشن نيكوكاري در سراسر كشوربه گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم : همزمان با جشن نيكوكاري در سراسر كشور مردمان خوب شهرستان خاتم دست نيازمندان را به گرمي فشردند .
همزمان با مردم خوب كشور عزيزمان مردمان نوع دوست و متدين شهرستان خاتم امروز در جشن نيكوكاري شركت كردند در مراسمي نمادين كه به همين منظور در دبيرستان امام موسي صدر برگزار گرديد فرماندار خاتم و مسئولين شهرستان نيز در اين مراسم هداياي خود را تقديم نيازمندان نمودند .