همزمان با برگزاري مسابقات بين المللي قران كريم مراسم قرائت قران كريم ويژه خواهران در شهرستان خاتم برگزار گرديد

همزمان با برگزاري مسابقات بين المللي قران كريم مراسم قرائت قران كريم ويژه خواهران در شهرستان خاتم برگزار گرديد 

به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم ، وي افزود تلاوت قران كريم باعث روشن شدن دل و بصيرت و نوراني شدن وجود انسان مي گردد و انسان بايد با تعمق و تفكر در معاني آيات به دستورات و فرامين الهي پي برده و با عمل به اين دستورات پله هاي رشد و ترقي را طي نموده و به سعادت دنيا و آخرت دست يابد .

امامي در پايان از كليه مادران شركت كننده در اين مراسم خواست فرزندان خود را به تلاوت قران كريم تشويق نموده و از اين سرچشمه جوشان الهي به نحو احسن استفاده نمايند .

لازم به ذكر است در اين مراسم  دو نفر از قاريان ممتاز به قرائت قران كريم پرداخته و گروهي نيز به صورت دسته جمعي به قرائت قران پرداختند .