همزمان با برگزاري اولين يادواره شهدا 4 دستگاه از آمبولانسهاي اهدايي مقام معظم رهبري در سفر ايشان به استان يزد كار خود را از كنار گلزار شهداي هرات آغاز كردند .

همزمان با برگزاري اولين يادواره شهدا 4 دستگاه از آمبولانسهاي اهدايي مقام معظم رهبري در سفر ايشان به استان يزد كار خود را از كنار گلزار شهداي هرات آغاز كردند .كه اين آمبولانسها همگي مجهز به تجهيزات كامل پزشكي مورد نياز مي باشند كه دو دستگاه به بيمارستان آيت ا... خاتمي هرات ، يك دستگاه به بيمارستان دكتر عليم مروستي مروست و يك دستگاه به مركز بهداشتي درماني چاهك اختصاص يافته و يك دستگاه ديگر نيز در آينده نزديك تحويل خواهد شد كه به مركز بهداشتي درماني تركان اختصاص خواهد يافت .
فرماندار خاتم در ادامه افزود با تحويل دو دستگاه ديگر نيز در ملاقاتي كه با وزير محترم بهداشت و درمان داشته ايم موافقت شده كه در آينده نزديك تحويل خواهد شد .