شناسه : 352972

همزمان با برگزاري اولين يادواره شهدا 4 دستگاه از آمبولانسهاي اهدايي مقام معظم رهبري در سفر ايشان به استان يزد كار خود را از كنار گلزار شهداي هرات آغاز كردند .


فرماندار خاتم در مراسم آغاز به كار اين آمبولانسها گفت با پيگيريهاي به عمل آمده و با همكاري جناب آقاي دكتر ميرمحمدي رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد 4 دستگاه از 16 دستگاه تحويلي به استان يزد به شهرستان خاتم اختصاص يافت

كه اين آمبولانسها همگي مجهز به تجهيزات كامل پزشكي مورد نياز مي باشند كه دو دستگاه به بيمارستان آيت ا... خاتمي هرات ، يك دستگاه به بيمارستان دكتر عليم مروستي مروست و يك دستگاه به مركز بهداشتي درماني چاهك اختصاص يافته و يك دستگاه ديگر نيز در آينده نزديك تحويل خواهد شد كه به مركز بهداشتي درماني تركان اختصاص خواهد يافت .
فرماندار خاتم در ادامه افزود با تحويل دو دستگاه ديگر نيز در ملاقاتي كه با وزير محترم بهداشت و درمان داشته ايم موافقت شده كه در آينده نزديك تحويل خواهد شد .

آدرس کوتاه :