همزمان با ایام ا... دهه مبارک فجر حضور معاون فرماندار شهرستان خاتم بر مزار شهیدان والا مقام

همزمان با ایام ا... دهه مبارک فجر حضور معاون فرماندار شهرستان خاتم بر مزار شهیدان والا مقامبه گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خاتم همزمان با ایام ا... دهه مبارک فجر محمودی معاون فرماندار شهرستان خاتم بهمراه جمعی دیگر از مسئولین شهرستان با  حضور بر مزار شهیدان هشت سال دفاع مقدس با آرمانهای آنان تجدید میثاق و به مقام والایشان ادای احترام کردند.