همایش پرچمداران حسینی در شهرستان خاتم برگزارشد

همایش پرچمداران حسینی در شهرستان خاتم برگزارشد


درآستانه ماه محرم

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم "حجت اسلام حسینی کوهستانی" مدیر کل تبلیغات اسلامی یزد ضمن تقدیر و تشکر از حضور شرکت کندگان دراین مراسم اظهلرداشت: کارهای انسان ریشه درعقل و عرف دارد و عقل و موید یکدیگر ند و کار مسئولین  هیئات مذهبی و مداحان کاری دینی است و شکل عبادی دارد

حسینی کوهستنانی افزود: عزاداری امام حسین (ع) آداب خاصی واصل مهم درعزاداری و هیئت داری داشتن اخلاص و انجام دادن کاربرای خداوند است وباید بهره کافی رااز مکتب اسلام و عاشورا برد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی یزددرادامه با اشاره به بصیرت دردین بیان داشت: بصیرت دینی و غیرت دینی دو اصل مهم درزندگی یک فرد با ایمان است واین دنیا زدگی و حسادت است که سبب ازبین رفتن بصیرت می شود.

حجت الاسلام کوهستانی با اشاره به وضع اقتصادی کشورافزود: مقاومت و همراهی کردن با مردم و مسئولین رمز گذر ازاین مشکلات ورسیدن به اهداف است.

براساس این گزارش سخنرانی دربین طلاب حوزه علمیه کوثر خاتم ،دیدار با دانش آموزان دبیرستان صدرا و ایراد سخنرانی و پاسخگوئی به سوالات مسئولین هیئات مذهبی و مداحان و مسئولین بخش مروست درمسجد امام حسین مروست ازدیگر برنامه های مدیر کل تبلیغات اسلامی یزد درسفر به شهرستان خاتم بود.