همایش مدیریت مصرف برق ویژه چاههای آب کشاورزی درمحل کانون آیت ا...خاتمی هرات برگزارشد

همایش مدیریت مصرف برق ویژه چاههای آب کشاورزی درمحل کانون آیت ا...خاتمی هرات برگزارشد


همایش مدیریت برق ویژه چاه های آب کشاورزی درخاتم برگزارشد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم، هدف از برگزاری این همایش ارائه راهکارهای مناسب برای استفاده از بهینه مصرف برق دربخش کشاورزی و صرفه جوئی درمصرف آن و کاهش پیک بار و نیز اصلاح منحنی مصرف درخاتم اعلام شد.

فرماندار خاتم  دراین همایش با اشاره به اینکه صرفه جوئی ودرست مصرف کردن از آموزه های دین اسلام است گفت: متاسفانه درکشورما ایران مصرف سرانه حاملهای انرژی چندین برابر کشورهای پیشرفته است و این درحالی است که دین مبین اسلام به ما یاد داده است که درست مصرف کنیم و از اسراف دوری نماییم.

شاه حسینی همچنین  از کشاورزان خواست ، درخصوص آموزش هایی که به آ نها برای صرفه جوئی ودرست مصرف کردن درآب و برق داده می شود دقت و توجه داشته باشند.

گفتنی است؛شهرستان خاتم يكي از قطب هاي كشاورزي استان يزد محسوب و آب مورد نياز آن از چاههاي كشاورزي تامين مي شود.