شناسه : 16658294

همایش علمی خاتم شناسی برگزار می شود


زاده رحمانی، فرماندار شهرستان خاتم ضمن اعلام این خبر افزود سرزمین های باستانی هرات و مروست از سابقه تاریخی و تمدن طولانی و باشکوه برخوردار بوده و معرفی این عظمت تاریخی به نسل جدید می تواند باعث افزایش اعتماد به نفس و احساس عزت و افتخار در فرزندان این دیار شود. وی با اشاره به اینکه شناخت و آشنایی با سابقه تاریخی هرات و مروست در منطقه پارس مرکزی ایران نیاز به مطالعه و تحقیق مورخین و جغرافیدانان و گروه های مختلف باستان شناسی، جامعه شناسی و ... دارد اظهار امیدواری کرد با برگزاری این همایش که در نوع خود اولین همایش خاتم شناسی است و با محوریت مدیریت اسناد و کتابخانه ملی استان یزد در اوایل زمستان آینده برگزار می شود اسناد کاغذی و غیرکاغذی مربوط به گذشته این شهرستان بررسی و افق جدیدی در برابر پژوهشگران و علاقه مندان گشوده شود.

زاده رحمانی، فرماندار شهرستان خاتم ضمن اعلام این خبر افزود سرزمین های باستانی هرات و مروست از سابقه تاریخی و تمدن طولانی و باشکوه برخوردار بوده و معرفی این عظمت تاریخی به نسل جدید می تواند باعث افزایش اعتماد به نفس و احساس عزت و افتخار در فرزندان این دیار شود.
وی با اشاره به اینکه شناخت و آشنایی با سابقه تاریخی هرات و مروست در منطقه پارس مرکزی ایران نیاز به مطالعه و تحقیق مورخین و جغرافیدانان و گروه های مختلف باستان شناسی، جامعه شناسی و ... دارد اظهار امیدواری کرد با برگزاری این همایش که در نوع خود اولین همایش خاتم شناسی است و با محوریت مدیریت اسناد و کتابخانه ملی استان یزد در اوایل زمستان آینده برگزار می شود اسناد کاغذی و غیرکاغذی مربوط به گذشته این شهرستان بررسی و افق جدیدی در برابر پژوهشگران و علاقه مندان گشوده شود.


آدرس کوتاه :