همايش كوهنوردي خانوادگي در هرات

همايش كوهنوردي خانوادگي در هرات


فردا برگزار مي شود

گفتني است اين همايش همراه با برنامه هاي جانبي و مفرح خواهد بود .

از عموم خانواده هاي علاقمند جهت شركت در اين مراسم دعوت به عمل مي آيد .