همايش دوچرخه سواري به مناسبت هفته هواي پاك درشهرستان خاتم برگزار شد

همايش دوچرخه سواري به مناسبت هفته هواي پاك درشهرستان خاتم برگزار شد


همايش دوچرخه سوران شهرستان خاتم به مناسبت روز هواي پاك

به گزارش روابط روابط عمومي فرمانداري  شهرستان خاتم "دوچرخه سواران شهرستان خاتم به مناسبت روز هواي  پاك طي همايشي ضمن گراميداشت اين مناسبت روز  پنجشنبه 29/10/90مسير بين بلوار خليج فارس تا بلوار معراج اين شهر را ركاب زدند.

دراين همايش كه با همكاري  محيط زيست  ، اداره تربيت بدني و جوانان ، هئيت دوچرخه سواري  ، نيروي انتظامي و اورژانس برگزار شد و درپايان به جمعي از شركت كنندگان به قيد قرعه هدايايي اهداء شد.