شناسه : 359290
همايش توسعه و پيشرفت شهرستان خاتم با حضور فرماندار و نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي به روايت تصوير

همايش توسعه و پيشرفت شهرستان خاتم با حضور فرماندار و نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي به روايت تصوير


             
همايش توسعه و پيشرفت شهرستان خاتم با حضور فرماندار و نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي به روايت تصوير

 

 

       

 

آدرس کوتاه :