شناسه : 158771823

هفته سلامت


هفته سلامت مبارک روایط عمومی فرمانداری خاتم

بسمه تعالی
 هفته سلامت امسال در حالی آغاز می‌گردد که جامعه جهانی در مواجهه با یکی از سخت‌ترین چالش‌های قرن اخیر بانام بیماری کرونا قرار دارد.پاسداشت این  هفته (یکم تا هفتم اردیبهشت‌ماه)، فرصت مغتنمی را برای تأکید بر اهمیت و جایگاه سلامت در ترسیم یک جامعه سالم و پر نشاط ترسیم می کند.
 شعار هفته سلامت درسال جاری با عنوان (حمایت همگانی از مدافعان سلامت) یادآور آیه شریف ۳۲ سوره مبارک مائده «و هر کس نفسی را حیات بخشد، همانند آن است که همه مردم را حیات بخشیده است» بوده و بیانگر نیاز مبرم به مشارکت وسیع اجتماعی در مقابله با این بیماری است. انتخاب این شعار، نمایانگر قدردانی جامعه از کوشش‌های فداکارانه مدافعان سلامت است. افرادی که هم در خط مقدم پیشگیری و کنترل بیماری و هم درصحنه پرستاری و درمان بیماران، ایثار و مجاهدت می‌نمایند. البته، تمامی این دستاوردها، جز با همراهی و همدلی ملت شریف ایران قابل دستیابی نبود.
خداقوت وتبریک خدمت ، کادر بهداشتی، درمانی،بهورزان، پزشکان وپرستاران شهرستان بویژه پرسنل خدوم بیمارستان آیت اله خاتمی هرات که جهاد گرانه همگام با همکاران خود در سراسر کشور با تمام وجود درجهت پیشگیری وکنترل   بیماری کرونا درسطح شهرستان ازجان مایه می گذارند.
آدرس کوتاه :