شناسه : 340582
فرماندار شهرستان خاتم در جمع رزمندگان و اهالی روستاهای ترکان و هرابرجان

هفته دفاع مقدس یادآور دلاورمردیها و رشادتهای مردمان ایران زمین است


شاه حسینی که در جمع اهالی و رزمندگان این دو روستا سخن می گفت افزود هفته دفاع مقدس برای این است که ما خوبیها، خاطرات و مجاهدتهای رزمندگان اسلام را فراموش نکنیم . هفته دفاع مقدس برای این است که ما یادمان نرود بیش از دویست هزار نفر شهید و پانصد هزار نفر جانباز و پنجاه هزار نفر آزاده چه رسالتی داشته و دارند و امروز ما چه وظیفه ای داریم .
فرماندار شهرستان خاتم در جمع رزمندگان و اهالی روستاهای ترکان و هرابرجان

شاه حسینی که در جمع اهالی و رزمندگان این دو روستا سخن می گفت افزود هفته دفاع مقدس برای این است که ما خوبیها، خاطرات و مجاهدتهای رزمندگان اسلام را فراموش نکنیم . هفته دفاع مقدس برای این است که ما یادمان نرود بیش از دویست هزار نفر شهید و پانصد هزار نفر جانباز و پنجاه هزار نفر آزاده چه رسالتی داشته و دارند و امروز ما چه وظیفه ای داریم .

آدرس کوتاه :