شناسه : 140622957

هفتمین جلسه شورای آموزش وپرورش باحضور دانافر مدیر کل آموزش وپرورش استان


هفتمین جلسه شورای آموزش وپرورش با حضور دانا فرمدیر کل آموزش وپرورش استان، فاضلی فرماندار خاتم،امام جمعه مروست،فلاحتی بخشدار وسایر مسئولین درمروست برگزارشد.

 فرماندار خاتم در جلسه شورای آموزش وپرورش با اشاره به جایگاه مقام ومنزلت معلم وشهید مطهری اظهار کرد:معلمین وآموزگاران باید بااندیشه ها وفعالیت های خود سعی در بهبود مشکلات ومعضلات ریشه ای وبنیادی جامعه با پرورش محوری  سرلوحه آموزش خود قراردهند.

فاضلی به ظرفیت ای شورای آموزش وپرورش اشاره نمود وگفت:آموزش وپرورش از ظرفیت بالایی برخوردار است ومیتواند دربسیاری از زمینه ها بویژه در بحث مبارزه با آسیب های اجتماعی موثر باشد واگردر شورای آموزش وپرورش برنامه ریزی صحیحی انجام گیردخروجی های موثرواساسی در سطح جامعه بدست می آید.

وی با بیان اینکه سیستم آموزش وپرورش وآموزش عالی مابجای مهارت پروری بیشتر آموزش محور وحافظه پرور است افزود:اخیرا تحولات اساسی در سیستم آموزش وپرورش ایجاد شده که در راستای پیشرفت وبهبود سیستم آموزشی در حال حرکت است.

درپایان هریک از اعضا گزارشات ودیدگاه های خود را رائه نمودند واز مقام آوران مسابقه یو سی مس تقدیر وتجلیل بعمل آمد.


آدرس کوتاه :