هشتمین جلسه کارگروه صندوق توسعه کشاورزی شهرستان خاتم برگزارشد

هشتمین جلسه کارگروه صندوق توسعه کشاورزی شهرستان خاتم برگزارشد 

 

هشتمین جلسه کارگروه کشاورزی با حضور فرماندار، رؤسای بانک کشاورزی شهرستان ، مدیرجهادکشاورزی و اعضای کارگروه صندوق توسعه کشاورزی در شهرستان خاتم برگزارشد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم "محمد علی شاه حسینی"فرماندارخاتم دراین جلسه که در محل فرمانداری این  شهرستان برگزار شد اظهارداشت:برای احیاء و توسعه بخش کشاورزی این شهرستان تصمیمات خوبی از جمله  188طرح با اعتباری بالغ بر17 میلیارد تومان درجلسه کارگروه صندوق توسعه بخش کشاورزی  تصویب شده است که متقاضیان می توانند جهت تکمیل پرونده و تهیه پروانه بهره برداری به  جهاد کشاورزی شهرستان خاتم  مراجعه کنند .

فرماندار خاتم هدف از اجرای این طرحها را توسعه بخش کشاورزی و ایجاد اشتغال و حفظ منابع موجود اعلام کرد و افزود: 188طرح شامل موضوعات کشاورزی ،دام وطیور وغیره می باشد.