شناسه : 344582
درخشش سوارکار خاتم در مسابقات کشوری کرمان

هادی فلاحتی نفر دوم مسابقات کشوری سوارکاری کرمان شد.


به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم ؛مسابقات کشوری سوارکاری استقامت به مسافت ۴۰ کیلومتر در استان کرمان برگزار شد. باشگاه پارسه خاتم با سوارکاری هادی فلاحتی وسرپرستی محسن دهقان دراین مسابقات شرکت نمودند وعنوان مقام دومی این مسابقات راکسب نمودند.  
درخشش سوارکار خاتم در مسابقات کشوری کرمان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم؛مسابقات کشوری سوارکاری استقامت به مسافت ۴۰کیلومتر در استان کرمان برگزار شد.

باشگاه پارسه خاتم با سوارکاری هادی فلاحتی وسرپرستی محسن دهقان دراین مسابقات شرکت نمودند وعنوان مقام دومی این مسابقات راکسب نمودند.

 

آدرس کوتاه :