شناسه : 22805164

نیم نگاهی به ارمغان انقلاب در حوزه سلامت شهرستان خاتم


رئیس شبکه بهداشت شهرستان خاتم، گفت: حوزه سلامت بعد از انقلاب با رشد چشمگیری روبه رو بوده است این پیشرفت در تمام منطقه های کشور به چشم می خورد و شهرستان خاتم نیز در این زمینه با پیشرفت های زیادی همراه بوده است. دکتر موسوی رئیس شبکه بهداشت شهرستان خاتم ضمن گرامیداشت دهه فجر  گفت: جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب پیشرفت‌های گسترده ای در حوزه بهداشت و درمان داشته است و اکنون در این زمینه به سایر کشورها احساس نیاز نمی‌کند. دکتر موسوی اظهار داشت: حوزه سلامت بعد از انقلاب با رشد چشمگیری روبه رو بوده است    این پیشرفت در تمام منطقه های کشور به چشم می خورد و شهرستان خاتم نیز در این زمینه با پیشرفت های زیادی همراه بوده است . . وی در ادامه خاطر نشان کرد: شهرستان خاتم قبل از انقلاب دارای دو درمانگاه بود یکی در بخش مروست و دیگری در هرات که فقط خدمات سرپایی به بیماران ارائه می کردند و همهشریان باید برای ادامه درمان به مرکز استان یا استان های همجوار مراجعه می کردند ولی خوشبختانه بعد از پیروز ی انقلاب اسلامی حوزه پزشکی همقدم با دیگر حوزه ها حرکت کرد و در حال حاضر محروم ترین و دور افتاده ترین  مناطق کشور از امکانات پزشکی  برخوردار هستند  . دکتر موسوی گفت: شهرستان خاتم نیز در حوزه سلامت بعد از انقلاب با رشد چشمگیری مواجه شده است و احداث بیمارستان آیت الله خاتمی هرات می توان بزرگترین دستاورد انقلاب در حوزه پزشکی در  شهرستان برشمرد .  وی اظهار داشت : با تجهیز بیمارستان آیت الله خاتمی به ندرت بیماران این مرکز به استان ارجاع داده می شوند و در حد امکان عمل های جراحی در شهرستان انجام میشود .  موسوی گفت : شهرستان خاتم در حال حاضر  با 5 مرکز بهداشت درمانی،  15  خانه بهداشت ، 2 پایگاه بهداشت ،  5 آمبولانس 115 در شهرستان به بیماران خدمات ارائه می دهد . موسوی اظهار داشت :  طرح تحول نظام سلامت بعد ازپیروزی انقلاب برنامه بی نظیربوده است   واین طرح در شهرستان با استقبال مردم مواجه شده است و بیماران رضایتمندی خود را از این طرح اعلام کرده اند . رئیس شبکه بهداشت شهرستان خاتم به زایمان های که قبل از انقلاب در شهرستان انجام می گرفت اشاره و خاطر نشان کرد : قبل از انقلاب اکثریت زایمان ها توسط ماما انجام میشد ولی در حال حاضر شهرستان از یک متخصص زنان و زایمان برخوردار است و زایمان های طبیعی و سزارین در بیمارستان آیت الله خاتمی هرات انجام میشود . دکتر موسوی گفت : قبل از انقلاب بیماران شهرستان برای درمان سرپایی باید به مرکز استان یا شهرستان های همجوار مراجعه می کردند ولی در حاضر بیمارستان هرات خود از چندین متخصص مجرب (قلب ، زنان و زایمان، داخلی ، اطفال ، بیهوشی ) برخوردار است و به ندرت همشهریان عزیز به مراکز استان برای مداوا مراجعه می کنند . رئیس شبکه بهداشت شهرستان خاتم به تعداد زایمان های صورت گرفته در بیمارستان آیت الله خاتمی هرات اشاره و اظهار داشت : در سال 1392 بیمارستان آیت الله خاتمی هرات 504 زایمان که حدود 32/60 صدم زایمان طبیعی  و 68/39 صدم سزارین و در دهه ماه سال 93،  548  زایمان که 52/67 صدم زایمان طبیعی و 48/32 صدم زایمان سزارین صورت گرفته است . دکتر موسوی با اعلام اینکه عمل سزارین در شهرستان خاتم  نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، اظهار داشت : اجرای بسته‌های مختلف طرح تحول نظام سلامت در این استان آثار و برکات فراوانی به دنبال داشته که کاهش عمل سزارین از جمله آن بوده است . رئیس شبکه بهداشت در پایان گفت :  شاخص امید به زندگی در بدو تولد، نرخ مرگ و میر کودکان زیر یک‌سال و کودکان زیر پنج سال و مرگ‌ومیر مادران  میتوان از مهمترین دستاوردهای انقلاب در حوزه سلامت نام برد .

رئیس شبکه بهداشت شهرستان خاتم، گفت: حوزه سلامت بعد از انقلاب با رشد چشمگیری روبه رو بوده است این پیشرفت در تمام منطقه های کشور به چشم می خورد و شهرستان خاتم نیز در این زمینه با پیشرفت های زیادی همراه بوده است.

دکتر موسوی رئیس شبکه بهداشت شهرستان خاتم ضمن گرامیداشت دهه فجر گفت: جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب پیشرفت‌های گسترده ای در حوزه بهداشت و درمان داشته است و اکنون در این زمینه به سایر کشورها احساس نیاز نمی‌کند.

دکتر موسوی اظهار داشت: حوزه سلامت بعد از انقلاب با رشد چشمگیری روبه رو بوده است   این پیشرفت در تمام منطقه های کشور به چشم می خورد و شهرستان خاتم نیز در این زمینه با پیشرفت های زیادی همراه بوده است . .

وی در ادامه خاطر نشان کرد: شهرستان خاتم قبل از انقلاب دارای دو درمانگاه بود یکی در بخش مروست و دیگری در هرات که فقط خدمات سرپایی به بیماران ارائه می کردند و همهشریان باید برای ادامه درمان به مرکز استان یا استان های همجوار مراجعه می کردند ولی خوشبختانه بعد از پیروز ی انقلاب اسلامی حوزه پزشکی همقدم با دیگر حوزه ها حرکت کرد و در حال حاضر محروم ترین و دور افتاده ترین  مناطق کشور از امکانات پزشکی  برخوردار هستند  .

دکتر موسوی گفت: شهرستان خاتم نیز در حوزه سلامت بعد از انقلاب با رشد چشمگیری مواجه شده است و احداث بیمارستان آیت الله خاتمی هرات می توان بزرگترین دستاورد انقلاب در حوزه پزشکی در  شهرستان برشمرد .

 وی اظهار داشت : با تجهیز بیمارستان آیت الله خاتمی به ندرت بیماران این مرکز به استان ارجاع داده می شوند و در حد امکان عمل های جراحی در شهرستان انجام میشود . 

موسوی گفت : شهرستان خاتم در حال حاضر  با 5 مرکز بهداشت درمانی،  15  خانه بهداشت ، 2 پایگاه بهداشت ،  5 آمبولانس 115 در شهرستان به بیماران خدمات ارائه می دهد .

موسوی اظهار داشت : طرح تحول نظام سلامت بعد ازپیروزی انقلاب برنامه بی نظیربوده است  واین طرح در شهرستان با استقبال مردم مواجه شده است و بیماران رضایتمندی خود را از این طرح اعلام کرده اند .

رئیس شبکه بهداشت شهرستان خاتم به زایمان های که قبل از انقلاب در شهرستان انجام می گرفت اشاره و خاطر نشان کرد : قبل از انقلاب اکثریت زایمان ها توسط ماما انجام میشد ولی در حال حاضر شهرستان از یک متخصص زنان و زایمان برخوردار است و زایمان های طبیعی و سزارین در بیمارستان آیت الله خاتمی هرات انجام میشود .

دکتر موسوی گفت : قبل از انقلاب بیماران شهرستان برای درمان سرپایی باید به مرکز استان یا شهرستان های همجوار مراجعه می کردند ولی در حاضر بیمارستان هرات خود از چندین متخصص مجرب (قلب ، زنان و زایمان، داخلی ، اطفال ، بیهوشی ) برخوردار است و به ندرت همشهریان عزیز به مراکز استان برای مداوا مراجعه می کنند .

رئیس شبکه بهداشت شهرستان خاتم به تعداد زایمان های صورت گرفته در بیمارستان آیت الله خاتمی هرات اشاره و اظهار داشت : در سال 1392 بیمارستان آیت الله خاتمی هرات 504 زایمان که حدود 32/60 صدم زایمان طبیعی  و 68/39 صدم سزارین و در دهه ماه سال 93،  548  زایمان که 52/67 صدم زایمان طبیعی و 48/32 صدم زایمان سزارین صورت گرفته است .

دکتر موسوی با اعلام اینکه عمل سزارین در شهرستان خاتم  نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، اظهار داشت : اجرای بسته‌های مختلف طرح تحول نظام سلامت در این استان آثار و برکات فراوانی به دنبال داشته که کاهش عمل سزارین از جمله آن بوده است.

رئیس شبکه بهداشت در پایان گفت : شاخص امید به زندگی در بدو تولد، نرخ مرگ و میر کودکان زیر یک‌سال و کودکان زیر پنج سال و مرگ‌ومیر مادران  میتوان از مهمترین دستاوردهای انقلاب در حوزه سلامت نام برد .آدرس کوتاه :