نگین انگشتری خاتم

نگین انگشتری خاتم


سرچشمه هرات

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم ، سرچشمه خاتم علاوه بر اینکه یکی از پنج منطقه نمونه گردشگری کشور به شمار می‌ رود، هفتمین میراث ارزشمند طبیعی ثبت شده در فهرست آثار طبیعی کشور نیز محسوب می‌ شود.

این چشمه قدمتی معادل دوره اول زمین شناسی یعنی کواترز با بیش از 10 هزار سال پیشینه دارد و یکی از جاذبه های مطرح شهرستان و در ردیف مناطق نمونه گردشگری استان یزد و کشور محسوب می شود.

در کنار سرچشمه، جاذبه های گردشگری دیگری نیز وجود دارد که گردشگران می توانند از این منطقه به عنوان مجموعه ای کامل برای گردشگری طبیعی استفاده کنند.

از جمله جاذبه های گردشگری مجاور این بنا می توان به طبیعت بکر، مسیرهای کوهپیمایی، چشمه و کانال آب به شکل مسیر قنوات و ... اشاره کرد.

با توجه به تاسیسات ایجاد شده در این منطقه نظیر رستوران، نمازخانه، سرویس‌ های بهداشتی و محوطه سازی فاز اول ساماندهی این اثر طبیعی، استفاده از این مجموعه به طور مطلوبی امکانپذیر شده است.