شناسه : 153733585

نکوداشت مفاخر فرهنگی و هنری هر منطقه ای ضروری است


فاضلی بیان کرد:نکوداشت مفاخر فرهنگی و هنری هر منطقه امری ضروری است چراکه پاسداشت نام ویاد بزرگان باعث بازنشانی هویت و ایجاد انگیزه و خودباوری ودر نتیجه موجب ارتقای فرهنگ عمومی جامعه میشود

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: :فرجام فاضلی در حاشیه مراسم تجلیل استاد سید محمد حسینی زاده هرات و فاطمه متقی زوج ادیب و شاعراهل شهرستان خاتم بیان کرد:یکی از اقدامات اساسی در توسعه فرهنگی نگرش راهبردی به مفاخر فرهنگی وهنری  است.در پهنه جغرافیای شهرستان خاتم کم نبوده اند چهره های ارزشمندی که با قلم و قدم خود نام خود را جاودانه ساخته اند.ازجمله  این دوشاعر بزرگوار که جایگاه ویژه ای دارند

قطعا برگزاری آیین نکوداشت این ادیبان گرانقدر در شهرستان خاتم و شهر هرات که زادگاه استاد حسینی زاده و نقطه آغاز بالندگی ادبی این دو شاعر و نویسنده ارجمند است در رشد و باور جامعه و الگوسازی برای همگان خصوصا قشر جوان تاثیر شگرفی خواهد داشت ضمن اینکه تجلیل از مقام ایشان سپاسگزاری از زحمات وتلاشهای این بزرگواران خواهد بود.

ودر پایان ازتلاش همه ی متولیان این آئین شکوهمند خصوصا اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان خاتم بعنوان دبیر اجرایی این همایش تشکر نمود.


آدرس کوتاه :