نوید حل مشکلات نواحی صنعتی شهرستان خاتم در سال ۹۲

نوید حل مشکلات نواحی صنعتی شهرستان خاتم در سال ۹۲


مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان یزد خبرداد

ه گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم "سید مسعود عظیمی مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان یزد " بابیان اینکه در شهرستان خاتم دو ناحیه صنعتی داریم گفت:ناحیه صنعتی مروست حدود ۵۱ هکتار زمین داشته است که تاکنون تمامی زمین ها واگذار شده است.

وی افزود:ناحیه صنعتی بخش مرکزی شهرستان خاتم(هرات) دارای حدود ۸۱ هکتار زمین است که هنوز زمین واگذار نشده وجود دارد.

عظیمی ادامه داد :مشکل آب ناحیه صنعتی هرات حل شده و در خصوص گاز هر دو ناحیه صنعتی شهرستان نیز باید اداره گاز نسبت به رفع این مشکل  همکاری کند زیرا خط لوله گاز هنوز به ناحیه صنعتی هرات نرسیده و در خصوص مروست نیز زیر ساخت ها فراهم شده است ولی شبکه تغذیه هنوز توسط شرکت گاز نسب نشده است

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان یزد گفت:در سال ۹۲ انشاالله بااعتباراتی که  برای زیر ساخت های صنعتی قرار داده خواهد شد شرکت شهرک های استان تکمیل و رفع مشکل زیر ساخت نواحی صنعتی شهرستان خاتم را در اولویت قرار می دهد.

عظیمی در پایان از پیگیری و عملیاتی شدن فاز دوم ناحیه صنعتی مروستی در مساحتی حدود ۵۰ هکتار،نهایی شدن طراحی شهرک صنعتی جدید در هرات و فعال کردن شرکت خدماتی نواحی صنعتی هرات و مروست را از برنامه های شرکت شهرک های صنعتی استان یزد در سال ۹۲ در شهرستان خاتم بیان کرد.