شناسه : 141341283

نوسازی وعلائم راهنمایی وعلامت هشدار دهنده در جاده های شهرستان خاتم


فرماندار خاتم گفت:علائم راهنمایی وهشداردهنده در محورهای شهرستان خاتم نیازمند نوسازی است

فرجام فاضلی فرماندار خاتمدر نشست بامدیر کل راهداری وحمل نقل جاده ای استان افزود:شهرستان خاتم دارای540 کیلومتر مسیر آسفالت است واین شهرستان موقعیت جغرافیایی بسیار مناسبی در مرکز کشوردارد به نحوی که از غرب به استان فارس واز شرق بااستان کرمان هم مرز است.

فاضلی تصریح کرد: باوجود اینکه راه های موصلاتی که در سال های دورطراحی شدند،مناسب جاده اصلی نیست وزیر ساخت های لازم برای آنها درنظر گرفته نشده است.وی بااشاره به اقدامات انجام شده دربعضی محور های شهرستان خاتم هم تعریض وهم بهسازی محور ها انجام شده امیدواریم شاهد ایجاد شرایط بهتر در محور های شهرستان خاتم باشیم.

در پایان فرماندار خاتم نصب دوربین های کنترل سرعت،نوسازی علائم راهنمایی و هشدار دهنده در برخی محور های شهرستان بویژه مسیر های روستایی و گردنه ها ورفع تردد کامیون ممنوع جاده هرات_شهربابک ازمواردی که از علیخانی مدیر کل راهداری وحمل و نقل جاده ای استان خواستار شد


آدرس کوتاه :