نوجوان شهرستان خاتم پدیده کشتی استان

نوجوان شهرستان خاتم پدیده کشتی استان 

کشتی گیر آزاد کار خاتم و پدیده استان یزد ،در یزرگترین تورنمنت جهانی تهران درخشید.

 فدراسیون کشتی ایران در هفته گذشته، بزرگترین مسابقات کشتی ملی را در ورزشگاه آزادی تهران برگزار نمود.این مسابقات که با نام جام عمومی در دهه فجر برگزار شد، با شرکت حدود 2100 کشتی گیر بر روی 15 تشک انجام گردید.

این مسابقات حکم انتخابی تیم ملی را نیز داشت و کشتی گیرانی که موفق به کسب عنوان قهرمانی شدند، یک جایگاه برای خود در تیم ملی نیز کسب نمودند.

فدراسیون کشتی ایران همچنین درخواست نموده بود تا این رویداد در کتاب ثبت رکورد گینس به عنوان بزرگترین مسابقات کشتی جهان با حضور بیش از 2100 کشتی گیر نیز ثبت گردد.

از این مسابقات حدود 8000 تماشاگر استقبال نمودند و این تورنمنت با سوت ریاست کمیته ملی المپیک آقای کیومرث هاشمی آغاز گردید و همچنین وزیر ورزش و جوانان ایران آقای دکتر گودرزی نیز در سالن مسابقات حضور یافت تا از نزدیک شاهد این رقابت باشند.

از استان یزد 40 کشتی گیر آزاد کار وفرنگی به این مسابقات اعزام شدند وتنها علی رضا قره چاهی  کشتی گیر خاتم توانست نام استان یزد را در لیست منتخبان فدراسیون کشتی قرار داد .

 این پهلوان سخت کوش که برای کم کردن وزن خود به 42 کیلو و رسیدن به مسابقات ،سختی هایی طاقت فرسایی را طی نمود ، توانست در رده نوجوانان  (با نبود مربیانش در این اردو )  در بین 10 نفر اول این جام قرار گیرد و راه را برای سعود به تیم ملی هموار نماید .