شناسه : 338962

نماینده معاون رئیس جمهور از مرکز رشد فناوری شهرستان خاتم بازدید نمود


  شهرستان خاتم میزبان رئیس دفتر تجاری سازی و هماهنگی های دانش و صنعت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری . به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم   " محمدجواد قاسمی "   بهمراه   مسئولین پارک علم وفناوری استان یزد در در سفر خود به شهرستان خاتم از آزمایشگاه مرکز تحقیقات هوبره اداره محیط زیست بازدید ، و سپس در مرکز رشد فناوری شهرستان مورد استقبال بخشدار مرکزی، مسئول مرکز رشد و فارغ التحصیلان و اعضای شرکتهای تحت پوشش مرکز قرار گرفتند . ايشان از طرحهای نخبگان و شرکتهای تحت پوشش مرکز رشد بازدید و درپايان با تأكيد بر مورد توجه قرار گرفتن طرحهاي مركز ، قول اعطاي تسهيلات و كمك به تجاري سازي طرحهای نخبگان و شرکتهای تحت پوشش مرکز دادند . در ادامه ضمن جلسه ای که با حضور " عطایی " بخشدار مرکزی خاتم برگزار گردید راهکارهای حل وفصل مشکلات پیش روی مرکز رشد شهرستان و بخصوص مشکل فضای فیزیکی این مرکز مورد بحث و بررسی قرارگرفت و تصمیماتی در خصوص احداث ساختمان مرکز رشد خاتم   اتخاذ گرديد .   " قاسمي " سپس در دفتر حجه السلام فاطمی بصیر حضور یافته و با امام جمعه شهر هرات نیز در همین باب ،   استعداد و پتانسیل موجود در شهرستان را غنی تلقی نموده و اظهار داشتند باید دست در دست هم داده و زمینه های لازم برای رشد و شکوفایی این استعدادها را فراهم نماییم .   گفتنی است طرح هیدروموتور آبکش شرکت فن پمپ فتح به نمایندگی آقای سید شهاب نورالدینی، طراحی سیستم آبیاری موجی شرکت سبزه زاران به نمایندگی آقای مهدی فتحی و طراحی و ساخت دستگاه ویدئومتری شرکت آینده سازان فردا به نمایندگی آقای محسن براتی از جمله طرح هایی بودند که در این بازدید مورد توجه ويژه قاسمی واقع شد و ایشان قول های مساعدی را در زمینه کمک به تجاری سازی و تولید این طرح ها دادند.  

 

شهرستان خاتم میزبان رئیس دفتر تجاری سازی و هماهنگی های دانش و صنعت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری .

به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم  " محمدجواد قاسمی "  بهمراه  مسئولین پارک علم وفناوری استان یزد در در سفر خود به شهرستان خاتم از آزمایشگاه مرکز تحقیقات هوبره اداره محیط زیست بازدید ، و سپس در مرکز رشد فناوری شهرستان مورد استقبال بخشدار مرکزی، مسئول مرکز رشد و فارغ التحصیلان و اعضای شرکتهای تحت پوشش مرکز قرار گرفتند .

ايشان از طرحهای نخبگان و شرکتهای تحت پوشش مرکز رشد بازدید و درپايان با تأكيد بر مورد توجه قرار گرفتن طرحهاي مركز ، قول اعطاي تسهيلات و كمك به تجاري سازي طرحهای نخبگان و شرکتهای تحت پوشش مرکز دادند .

در ادامه ضمن جلسه ای که با حضور " عطایی " بخشدار مرکزی خاتم برگزار گردید راهکارهای حل وفصل مشکلات پیش روی مرکز رشد شهرستان و بخصوص مشکل فضای فیزیکی این مرکز مورد بحث و بررسی قرارگرفت و تصمیماتی در خصوص احداث ساختمان مرکز رشد خاتم  اتخاذ گرديد .

 " قاسمي " سپس در دفتر حجه السلام فاطمی بصیر حضور یافته و با امام جمعه شهر هرات نیز در همین باب ،  استعداد و پتانسیل موجود در شهرستان را غنی تلقی نموده و اظهار داشتند باید دست در دست هم داده و زمینه های لازم برای رشد و شکوفایی این استعدادها را فراهم نماییم .  

گفتنی است طرح هیدروموتور آبکش شرکت فن پمپ فتح به نمایندگی آقای سید شهاب نورالدینی، طراحی سیستم آبیاری موجی شرکت سبزه زاران به نمایندگی آقای مهدی فتحی و طراحی و ساخت دستگاه ویدئومتری شرکت آینده سازان فردا به نمایندگی آقای محسن براتی از جمله طرح هایی بودند که در این بازدید مورد توجه ويژه قاسمی واقع شد و ایشان قول های مساعدی را در زمینه کمک به تجاری سازی و تولید این طرح ها دادند.

 

آدرس کوتاه :