نمایش عروسکی از شهرستان خاتم به جشنواره منطقه ای راه یافت

نمایش عروسکی از شهرستان خاتم به جشنواره منطقه ای راه یافت


مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان خاتم خبر داد؛

"کبرا نوردوست "مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در گفت وگو با روابط عمومی فرمانداری خاتم با بیان اینکه جشنواره نمایش عروسکی استانی درخرداد ماه گذشته برگزار شد که طی آن نمایش عرسکی آرزوی یخ موفق به راهیابی به ششمین جشنواره منطقه 2که دراستان کهکیلویه و بویر احمد (یاسوج) که درتاریخ 12/4/92الی 13/4/92برگزار می گردد شد.