شناسه : 337352
امام جمعه موقت شهر هرات

نماينده منتخب مردم درمجلس شوراي اسلامي به مطالبات مردم توجه كنند


امام جمعه موقت شهر هرات به نماينده   منتخب مردم   كه به مجلس نهم راه مي يابد توصيه كرد: با پيگيري محروميت ها و كاستي هاي منطقه در پاسخ به مطالبات مردم   كوشا باشند به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم حجت الاسلام غلامرضا محمودي محمودي   امام جمعه   موقت   هرات در خطبه هاي نماز جمعه   افزود: ايجاد اتاق فكر نقش موثري درخدمت رساني   بهتر دولت به مردم ايفا مي كند. وي دربخش ديگري از سخنان خود با اشاره به تبليغات منفي دشمنان و القاي مشاركت نكردن مردم در انتخابات   مجلس نهم گفت: حضور حداكثري    مردم   در انتخابات مشت محكمي به ياوه گويان زد  
امام جمعه موقت شهر هرات

امام جمعه موقت شهر هرات به نماينده  منتخب مردم  كه به مجلس نهم راه مي يابد توصيه كرد: با پيگيري محروميت ها و كاستي هاي منطقه در پاسخ به مطالبات مردم  كوشا باشند

به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم حجت الاسلام غلامرضا محمودي محمودي  امام جمعه  موقت  هرات در خطبه هاي نماز جمعه  افزود: ايجاد اتاق فكر نقش موثري درخدمت رساني  بهتر دولت به مردم ايفا مي كند.

وي دربخش ديگري از سخنان خود با اشاره به تبليغات منفي دشمنان و القاي مشاركت نكردن مردم در انتخابات  مجلس نهم گفت: حضور حداكثري   مردم  در انتخابات مشت محكمي به ياوه گويان زد

 

آدرس کوتاه :