شناسه : 349852

نمايشگاه بهاره(عرضه مستقيم كالا) شهرستان خاتم آغاز به كار كرد


در راستاي عرضه مايحتاج و ارزاق عمومي مردم نمايشگاه   عرضه كالاي بهاره شهرستان خاتم صبح امروز با حضور فرماندار ، امام جمعه و مسئولين شهرستان در حسينيه قلعه محمد كريم خان آغاز به كار كرد. فرماندار در مراسم افتتاحيه اين نمايشگاه بر ضرورت تاميني مايحتاج مردم با قيمت حداقل 15درصد كمتر از نرخ بازار و همچنين رعايت اصول و ضوابط شرع   و قانون در امر خريد و فروش و ارائه كالا تاكيد كردند. گفتني است اين نمايشگاه تا پايان اسفند ماه داير خواهد بود  

در راستاي عرضه مايحتاج و ارزاق عمومي مردم نمايشگاه  عرضه كالاي بهاره شهرستان خاتم صبح امروز با حضور فرماندار ، امام جمعه و مسئولين شهرستان در حسينيه قلعه محمد كريم خان آغاز به كار كرد.

فرماندار در مراسم افتتاحيه اين نمايشگاه بر ضرورت تاميني مايحتاج مردم با قيمت حداقل 15درصد كمتر از نرخ بازار و همچنين رعايت اصول و ضوابط شرع  و قانون در امر خريد و فروش و ارائه كالا تاكيد كردند.

گفتني است اين نمايشگاه تا پايان اسفند ماه داير خواهد بود

 

آدرس کوتاه :