شناسه : 341882
نمازگزاران شهرستان خاتم درحمایت از مردم غزه راهپیمائی کردند

نمازگزاران شهرستان خاتم همگام با ملت ایران روز جمعه درحمایت از مردم بی دفاع غزه راهپیمائی کردند


به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم راهپیمایان بعد از اقامه نماز عبادی وسیاسی جمعه   جنایت های رژیم صهیونیستی علیه مردان و زنان بی دفاع فلسطینی را محکوم کردند. براساس این گزارش نمازگزاران با سردادن شعارهائی چون مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل انزجار خود را از جنایت های رژیم صهیونیستی اعلام کرند.  
نمازگزاران شهرستان خاتم درحمایت از مردم غزه راهپیمائی کردند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم راهپیمایان بعد از اقامه نماز عبادی وسیاسی جمعه  جنایت های رژیم صهیونیستی علیه مردان و زنان بی دفاع فلسطینی را محکوم کردند.

براساس این گزارش نمازگزاران با سردادن شعارهائی چون مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل انزجار خود را از جنایت های رژیم صهیونیستی اعلام کرند.

 

آدرس کوتاه :