نقش مردم در موفقیت اجرای پروژه های منابع طبیعی موثر است

نقش مردم در موفقیت اجرای پروژه های منابع طبیعی موثر است


مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد؛

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم  در این جلسه که معاونت فنی،مسئول حراست و رییس آموزش و ترویج اداره کل نیز حضور داشتند ابتدا رضا پورتیموری سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری خاتم طی سخنانی ضمن ارائه سیمایی از منابع طبیعی شهرستان به تشریح عملکرد و مشکلات پیش روی بخش منابع طبیعی پرداخت.

 سید ابوالفضل وکیلی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد در این نشست ضمن ابراز خورسندی از حضور در جمع پرسنل این اداره طی سخنانی از زحمات و تلاش محافظان عرصه های طبیعی قدر دانی نمود.

وی نقش مردم در موفقیت اجرای پروژه ها را موثر دانست و گفت: مشارکت مردم نقش بسیار مهمی را در اجرای هرچه بهتر پروژه ها دارد و اگر همکاری مردم نباشد اهداف سازمانی ما بویژه موضوع حفاظت با مشکلاتی روبرو خواهد شد.

مدیر کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان یزد با تاکید بر پیشگیری از تخریب و تصرف عرصه های طبیعی گفت: ما باید مردم را در طی نمودن مراحل قانونی بهره برداری از منابع طبیعی راهنمایی کنیم.

وی همچنین بر صرفه جویی ، تکریم ارباب رجوع ، ساماندهی همیاران طبیعت وآموزش و ترویج تاکید نمود.

درادامه این جلسه کارشناسان و پرسنل منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خاتم گزارشی از عملکرد واحدهای تحت سرپرستی خود ارائه نمودند.