شناسه : 148411000
معاون سیاسی ،امنیتی،اجتماعی فرماندار؛

نقش خانواده اساسی ترین عامل درپیشگیری از آسیب های اجتماعی


میربهبودی درجلسه ای که با موضوع اعتیاد برگزار گردید، نقش خانواده را اساسی ترین عامل درپیشگیری ازآسیب های اجتماعی دانست.


جلسه آسیب های اجتماعی با موضوع اعتیادکه  به ریاست  معاون سیاسی ،امنیتی واجتماعی فرماندار وباحضورفرمانده ناحیه مقاومت بسیج خاتم وسایر مسولین وکارشناسان در محل اداره بهزیستی شهرستان برگزار گردید.

 دراین جلسه میربهبودی اعلام داشت: انحرافات اجتماعی، امنیت اجتماعی را سلب ومانعی برای رشد وتوسعه جامعه محسوب می شود که برهمین اساس بررسی وریشه یابی انحرافات اجتماعی از اهمیت زیادی برخورداراست

.ایشان نقش خانواده ووالدین درپیشگیری از آسیب های اجتماعی رامهم دانست.  وتاکید نمودند در صورتیکه خواسته ها وانتظارات خانواده ها توسط والدین برآورده نشود ونظارت وکنترل اجتماعی وجودنداشته باشد وفقراقتصادی ،فرهنگی وبیکاری در جامعه باشد آن جامعه درگیر آسیب های اجتماعی می شود.


آدرس کوتاه :