شناسه : 11062408

نشست هم اندیشی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با اصحاب فرهنگ و هنر شهرستان خاتم


 غیاثی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان که به شهرستان خاتم سفر کرده بود در یک نشست هم اندیشی فرهنگی با زاده رحمانی،فرماندار خاتم، مسئول اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از اصحاب فرهنگ و هنر شهرستان خاتم در باغ تاریخی مارگون هرات شرکت کرد در این نشست ابتدا زاده رحمانی، فرماندار خاتم به بیان توضیحاتی در زمینه سابقه تاریخ و تمدن هرات و مروست پرداخت و با اشاره به ویژگی های فرهنگی شهرستان خاتم، یادآور شد چون شهرستان خاتم در چهار راه تبادل فرهنگی بین استانها و سرزمین های تاریخی یزد، فارس و کرمان قرار گرفته از تنوع فرهنگی منحصر به فردی برخوردار بوده که این می تواند یک پتانسیل و فرصت با ارزش برای استان یزد باشد. غیاثی نیز در ادامه به استعدادهای فرهنگی و هنری شهرستان خاتم بخصوص در زمینه شعر و موسیقی اشاره کرد و گفت شهرستان خاتم و بعد از آن ابرکوه، تنها دو شهرستان استان می باشند که از موسیقی اصیل سنتی برخوردارند. ایشان در پایان با پیشنهاد فرماندار خاتم مبنی بر برگزاری کنگره سراسری شعر روستا و همچنین جشنواره سراسری یا منطقه ای موسیقی سنتی و محلی مناطق در شهرستان خاتم موافقت نمود. 

 غیاثی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان که به شهرستان خاتم سفر کرده بود در یک نشست هم اندیشی فرهنگی با زاده رحمانی،فرماندار خاتم، مسئول اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از اصحاب فرهنگ و هنر شهرستان خاتم در باغ تاریخی مارگون هرات شرکت کرد

در این نشست ابتدا زاده رحمانی، فرماندار خاتم به بیان توضیحاتی در زمینه سابقه تاریخ و تمدن هرات و مروست پرداخت و با اشاره به ویژگی های فرهنگی شهرستان خاتم، یادآور شد چون شهرستان خاتم در چهار راه تبادل فرهنگی بین استانها و سرزمین های تاریخی یزد، فارس و کرمان قرار گرفته از تنوع فرهنگی منحصر به فردی برخوردار بوده که این می تواند یک پتانسیل و فرصت با ارزش برای استان یزد باشد.

غیاثی نیز در ادامه به استعدادهای فرهنگی و هنری شهرستان خاتم بخصوص در زمینه شعر و موسیقی اشاره کرد و گفت شهرستان خاتم و بعد از آن ابرکوه، تنها دو شهرستان استان می باشند که از موسیقی اصیل سنتی برخوردارند.

ایشان در پایان با پیشنهاد فرماندار خاتم مبنی بر برگزاری کنگره سراسری شعر روستا و همچنین جشنواره سراسری یا منطقه ای موسیقی سنتی و محلی مناطق در شهرستان خاتم موافقت نمود. آدرس کوتاه :