شناسه : 157706957

نشست هم اندیشی بخشداران استان یزد برگزارش


نشست بخشداران استان با حضور زارع مدیر کل دفتر امور روستایی وشورا ها ،بخشداران( مرکزی و مروست) در بخش مرکزی شهرستان تفت برگزار شد.

در گفت و گو رضا تاج آبادی بخشدار مرکزی با روابط عمومی فرمانداری خاتم بیان کرد: در این نشست مسائلی پیرامون  شرکت در چهارمین  نمایشگاه توانمند سازی روستاییان و عشایر  کشور ، ارائه برنامه های هفته دولت و توسعه  بیمه اجتماعی کشاورزان ، روستاییان و عشایر استان مورد  بحث وبررسی  قرار گرفت.


آدرس کوتاه :