نشست هم اندیشی بخشداران استان یزد برگزارش

نشست هم اندیشی بخشداران استان یزد برگزارشدر گفت و گو رضا تاج آبادی بخشدار مرکزی با روابط عمومی فرمانداری خاتم بیان کرد: در این نشست مسائلی پیرامون  شرکت در چهارمین  نمایشگاه توانمند سازی روستاییان و عشایر  کشور ، ارائه برنامه های هفته دولت و توسعه  بیمه اجتماعی کشاورزان ، روستاییان و عشایر استان مورد  بحث وبررسی  قرار گرفت.