شناسه : 159561569

نشست میربهبودی فرماندار خاتم با مدیرعامل شرکت مکران پیمانکار پروژه باند دوم هرات، شهربابک،


نشست میربهبودی فرماندار خاتم با مدیرعامل شرکت مکران پیمانکار پروژه باند دوم هرات، شهربابک، ناظر پروژه و مسئولین ادارات راه و شهرسازی ومحیط زیست شهرستان در محل فرمانداری خاتم برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: گفتنی است در این نشست درخواست پیمانکار برای  برداشت مصالح کوهی وصدور مجوزهای لازم  بررسی وبرهمکاری ادارات مربوطه تاکید شد


آدرس کوتاه :