شناسه : 159565306

نشست میربهبودی با اعضای کمیته مردمی مروست


در این نشست میربهبودی فرماندار خاتم با اشاره به سه خصیصه مهم پیگیر، جهادی وهمیشه درصحنه بودن کمیته مردمی مروست از تلاش ها و زحمات این کمیته در ابعاد اجتماعی و فرهنگی تقدیر تشکر نمود


آدرس کوتاه :