شناسه : 144725036

نشست معاون سیاسی امنیتی فرماندار با شهردارواعضای شورای شهرهرات


نشست میربهبودی معاون سیاسی امنیتی فرماندار باشهردار واعضای شورای شهردرخصوص پیرامون مسائل ومشکلات شهرهرات


آدرس کوتاه :